Ek Maratha Lakh Maratha Marathi Movie Cast Crew With photos

Ek Maratha Lakh Maratha Marathi Movie Cast Crew With photos

Ek Maratha Lakh Maratha Marathi Movie Cast Crew With photos

Ek Maratha Lakh Maratha Marathi Movie Cast Crew With photos

Movie – Ek Maratha Lakh Maratha
Release Date – 24th November 2017
Production House – Om Sai Cine Films
Producer – Ganesh Vasant Shinde
Director – Ganesh Vasant Shinde
Starring- Cast – Milind Gunaji, Bharat Ganeshpure, Kishor Kadam, Mohan Joshi, Vidhyadar Joshi, Arun Nalavade, Sanjay Khapare, Nagesh Bosale, Vijay Patkar, Priya Berde, Surekha Kudchi, Usha Naik, Bhkati Chavan, Suresh Vishwakarma, Nafisa A Shaikh, Radika Patil & Sabaji Raje
Music Director – Sanjay Salukhe, Atul Lohar & Ganesh Satordekar
Singer – Atul Lohar

ek maratha lakh maratha movie trailer

Ek Maratha Lakh Maratha Marathi Movie Cast Crew With photos

Ek Maratha Lakh Maratha Marathi Movie Cast Crew With photos

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About the Author